Name *
Name

Image: Douglas Gordon, Left is right and right is wrong and left is wrong and right is right (1999)